Przewodnicząca Rady Rodziców

Adrianna Pleskot

Członkowie Rady Rodziców

Marta Fijał

Agnieszka Tomaszewska

Maciej Pobudkiewicz

Magdalena Wymysłowska-Wojnicz