Przewodnicząca Rady Rodziców

Adrianna Pleskot

Członkowie Rady Rodziców

Renata Szymków

Monika Olejnik

Maciej Pobudkiewicz

Aneta Rak-Odolak