Strona ‘Biuletynu Informacji Publicznej” jest podzielona na część nawigacyjną zwaną dalej Menu, znajdującą się w  lewej oraz w górnej części strony WWW, oraz część wynikową, znajdującą się na środku strony. 

Część wynikowa zawiera żądaną treść.   Część nawigacyjna zawiera Menu, podzielone na kategorie tematyczne. Kliknięcie w dany temat Menu, powoduje wyświetlenie treści danej kategorii w części wynikowej, oraz w przypadku podziału danej kategorii na kolejne podkategorie, rozwija kolejne Menu.

Każdy dokument, wyświetlany w części wynikowej jest oznaczony :  

  • Datą publikacji – informującą o dacie opublikowania danego dokumentu
  • Datą modyfikacji – opcjonalną datą modyfikacji, o ile dokument został zmodyfikowany od pierwotnej wersji
  • Autorem – autorem danej publikacji, który wprowadził daną treść do systemu i za nią odpowiada.
  • Odsłony – informującą o statystykach, odsłonach danego dokumentu

  Ponadto przy każdym dokumencie widnieje przycisk drukuj, ułatwiający wydruk danego dokumentu.  

Treść dokumentu może zawierać odnośniki do innych dokumentów, stron, czy załączników zapisanych w formacie PDF lub MS Word.   Do przeglądania dokumentów zapisanych w formacie PDF służy darmowy program „Adobe Reader”, dostępny na stronie producenta http://get.adobe.com/reader/

Do przeglądania dokumentów zapisanych w formacie MS Word służy darmowy program „Microsoft Word Viewer”, dostępny na stronie producenta http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=4

Lewa strona nawigacyjna zawiera także odnośnik do kategorii „Archiwum”, w którym znajdują się usunięte, nieaktualne dokumenty.  

Górna cześć nawigacyjna zawiera:

  • „Jesteś tutaj” (górna-lewa strona) – informację, gdzie w danym momencie znajdujemy się na stronie
  • Rozmiar tekstu: zwiększ, wyzeruj, zmniejsz (górna-prawa strona), umożliwiający zmianę wielkość wyświetlanego tekstu
  • Pole tekstowe „Szukaj” – umożliwiające przeszukiwanie strony.  

 W przypadku skorzystania z funkcji „Szukaj” należy pamiętać, że przeszukiwane są także dokumenty z działu „Archiwum”. Przy każdym wyniku wyszukiwania, podana jest kategoria do której należy dany dokument.