Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

mgr Barbara Gniadek - dyrektor przedszkola

Członkowie Rady Pedagogicznej

Natalia Auguścińska

Elżbieta Mazurek

Urszula Patatyn

Małgorzata Kociszewska

Beata Ćwiek

Agnieszka Słabuszewska

Agnieszka Piekut

Mariola Mirosz

Paulina Jaruga

Małgorzata Nastula

Krystyna Adamuszewska

Ewelina Młot