Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

mgr Barbara Gniadek - dyrektor przedszkola

Członkowie Rady Pedagogicznej

Liliana Sobańska-Dybalska

Elżbieta Mazurek

Urszula Patatyn

Małgorzata Kociszewska

Beata Bogusz

Agnieszka Słabuszewska

Agnieszka Piekut

Mariola Mirosz

Paulina Szopa

Małgorzata Nastula

Krystyna Adamuszewska