Zapytanie ofertowe

Dotyczące zamówienia na wykonanie remontu zaplecza kuchennego (obierak)

w Przedszkolu Nr 15 w Otwocku

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedszkole Nr 15 w Otwocku, ul. Majowa 44, 05-400 Otwock. Tel: 22 779 40 78

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zaplecza kuchennego (obierak) w Przedszkolu Nr 15 w Otwocku przy ulicy Majowej 44.

            Szczegółowy zakres prac obejmuje:

Roboty rozbiórkowe: demontaż istniejącej instalacji sanitarnej; demontaż istniejącej instalacji elekrycznej; zbicie glazury ze ścian; zbicie terakoty z podłogi; demontaż umywalek wraz z odpływami; demontaż okienka podawczego; demontaż wyciągu.

Odtworzenie instalacji sanitarnej z wpuszczeniem rur w ścianę.

Odtworzenie instalacji elektrycznej z wpuszczeniem kabli w ścianę.

Montaż nowego okienka podawczego z możliwością otwierania (podnoszenia).

Przygotowanie ścian i ułożenie glazury na wszystkich ścianach (ok. 35m2).

Przygotowanie podłoża i ułożenie posadzki antypoślizgowej(ok. 13,5m2), ze spadkiem do wpustów.

Wykonanie nowych wpustów podłogowych.

Montaż umywalek i urządzeń.

Malowanie sufitu.

Montaż elektrycznego wentylatora wyciągowego.

Kalkulacja wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym: robocizny, materiałów, elementów wyposażenia, a także usunięcia odpadów powstalych z prac remontowych.

Elementy wyposażenia (urządzenia sanitarne, glazura, terakota) będą wymagały uzgodnienia z zamawiającym.

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie będą prowadzone prace, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszceń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

III. TERMIN I MIEJCSE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 27 sierpnia 2019r. Miejcse realizacji zamówienia: Przedszkole Nr 15 w Otwocku przy ulicy Majowej 44, tel: 22 779 40 78

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP;

- całkowitą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferta powinna być złożona w sekretariacie Przedszkola Nr 15 w Otwocku, ul Majowa 44, w terminie do 22 lipca 2019r do godz.1000.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium ceny ofertowej – 100%

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Barbara Gniadek tel: 22 779 40 78

 

Zapytanie ofertowe

dotyczące wykonania ogrodu

w ramach Budżetu Obywatelskiego

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego w tym:
  2. Przy wejściu do kuchni  : rabata kwiatowa o powierzchni 1,40m /5,70m oraz 1,40m/4m. – oczyszczenie podłoża, spulchnienie, użyźnienie podłoża rodzimego, nasadzenie kwiatów.
  3. Od ulicy Majowej: 2m/33m – rekultywacja trawnika, nasadzenie kwiatów, i krzewów.
  4. Na placu zabaw: 4,70m/5,30m – założenie ogródka ziołowego - przygotowanie rabat: usuniecie trawnika, oczyszczenie podłoża, spulchnienie, użyźnienie podłoża rodzimego, nasadzenie ziół, wytyczenie ścieżek między rabatkami.
  5. Na placu zabaw: 4,70m/5,30m – założenie ogródka kwiatowego - przygotowanie rabat: usuniecie trawnika, oczyszczenie podłoża, spulchnienie, użyźnienie podłoża rodzimego, nawiezienie ziemi, nasadzenie roślin cebulowych, bylin i pnączy, wytyczenie ścieżek między rabatkami.
  6. Wejście główne: 2 razy 5,50m/8,70m – rekultywacja trawnika, nasadzenie krzewów ozdobnych, przycięcie istniejących krzewów, nasadzenie kwiatów.
  7. Od ulicy Grunwaldzkiej: 6,60m/8,70m – założenie ogrodu warzywnego - usuniecie trawnika, oczyszczenie podłoża, spulchnienie, użyźnienie podłoża rodzimego, nawiezienie ziemi, wytyczenie rabarek.
    1. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał sie z terenem realizacji inwestycji.

Termin realizacji 22 maja 2017r. - 31 maja 2017r.

Oferty wraz z oświadczeniem, że Wykonawca posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy składać do 17 maja 2017r.

OSOBY UPARWNIONE DO KONTAKTU

Barbara Gniadek

tel 22 779-40-78

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak ogłoszeń dotyczących pracy

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2012/2013

Dnia 22 lutego 2012 r. został wprowadzony Zarządzeniem nr 28/2012 Prezydenta Miasta Otwocka nowy Regulamin rekrutacji do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock

Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w terminie od  27 lutego 2012r. do 16 marca 2012r. 

Karta zgłoszenia oraz Regulamin rekrutacji  są dostępne w wersji papierowej w przedszkolu.